Yritys

Endev Oy on vuonna 2011 perustettu suomalainen cleantech yritys. Me tarjoamme ratkaisuja jäteveden puhdistuksessa syntyvän lietteen hyödyntämiseen energiantuotannossa ja ravinteiden kierrätyksessä. Tiimillämme on yhteensä yli sadan vuoden kokemus termisten prosessien kehityksestä. Tarjoamamme ratkaisut pohjautuvat innovatiiviseen patentoituun kiertomassakuivuri ja -reaktoriyhdistelmään. Teknologiaamme on testattu laajamittaisesti vuosien ajan hyvin tuloksin koelaitoksellamme Kotkassa. Nykyinen, modernisoitu koelaitoksemme sijaitsee Pyhtäällä. Parasta aikaa rakennamme yhdessä Napapiirin Energian ja Veden (NEVE) kanssa Rovaniemelle ensimmäistä täyden mittakaavan laitosta, joka valmistuu vuoden 2018 alkupuolella. Hanke on valittu ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen kärkihankkeeksi.

Me Endevissä uskomme tulevaisuuteen, jossa jätevirtoja pidetään tärkeinä resurssivarantoina. Nykyään jäteveden puhdistuksessa sivuvirtana syntyvää lietettä pidetään jätteenä, josta pitää päästä eroon tavalla tai toisella. Endevissä näemme lietteen uusiutuvana luonnonvarana joka tulisi hyödyntää energian tuotannossa ja ravinteiden talteenotossa. Siksi visiomme on muuttaa yleisen käsityksen lietteestä tarjoamalla kustannustehokkaan tavan hyödyntää lietevirtoja teollisessa mittakaavassa. Teknologiamme pystyy muuttamaan lietteen ympäristöystävällisesti tuotetuksi energiaksi ja ravinteiksi, katkaisten haitallisten yhdisteiden kierron.

PAKU laitos on kompakti ja kustannustehokas ratkaisu korkeavesipitoisten biomassojen termiseen käsittelyyn.