Yritys

Endev Oy on vuonna 2011 perustettu suomalainen cleantech-yritys. Me tarjoamme ratkaisuja jäteveden puhdistuksessa syntyvän lietteen hyödyntämiseen energiantuotannossa ja ravinteiden kierrätyksessä. Tiimillämme on yhteensä yli sadan vuoden kokemus termisten prosessien kehityksestä. Tarjoamamme ratkaisut pohjautuvat innovatiiviseen patentoituun kiertomassakuivuri ja -reaktoriyhdistelmään. Teknologiaamme on testattu laajamittaisesti vuosien ajan hyvin tuloksin koelaitoksellamme Kotkassa. Nykyinen, modernisoitu koelaitoksemme sijaitsee Pyhtäällä. Rakensimme yhdessä Napapiirin Energian ja Veden (NEVE) kanssa Rovaniemelle ensimmäisen täyden mittakaavan laitoksen asumajätevesilietteen termiseen käsittelyyn. Laitos on ollut toiminnassa vuodesta 2019 lähtien.

Me Endevissä uskomme tulevaisuuteen, jossa jätevirtoja pidetään tärkeinä resurssivarantoina. Nykyään jäteveden puhdistuksessa sivuvirtana syntyvää lietettä pidetään jätteenä, josta pitää päästä eroon tavalla tai toisella. Endevissä näemme lietteen uusiutuvana luonnonvarana joka tulisi hyödyntää energian tuotannossa ja ravinteiden talteenotossa. Siksi visiomme on muuttaa yleisen käsityksen lietteestä tarjoamalla kustannustehokkaan tavan hyödyntää lietevirtoja teollisessa mittakaavassa. Teknologiamme pystyy muuttamaan lietteen ympäristöystävällisesti tuotetuksi energiaksi ja ravinteiksi, katkaisten haitallisten yhdisteiden kierron.

Endev-teknologia on kompakti ja kustannustehokas ratkaisu korkeavesipitoisten biomassojen termiseen käsittelyyn.