Pilottihanke

Napapiirin Energia ja Vesi (NEVE) Rovaniemellä

  • Hanke sisälsi ensimmäisen kaupallisen lietteenpolttolaitoksen toimituksen. Hankkeelle myönnettiin ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen kärkihanke -status. Kärkihankkeessa tavoiteltiin yhdyskuntien jätevesissä olevien ravinteiden talteenottoa ja jatkojalostusta edullisiksi ja turvallisiksi kierrätyslannoitteiksi. Ravinteiden kierrätykseen... Lue lisää

Ravinteet kiertoon

  • Endev Oy kehittää teknologiaansa edelleen EU:n Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) tuella siten, että yhdyskuntajätevesilietteen haitta-aineiden, kuten mikromuovien ja lääkeainejäämien kierto luonnossa saadaan katkaistua. Hankkeen aikana toteutetaan mm. päästöjen mittauksia erilaisten teknologiaan tehtävien... Lue lisää