Endev Oy on suomalainen cleantech-yritys, joka tarjoaa ratkaisuja vedenpuhdistuksen ja erilaisten teollisten lietteiden termiseen käsittelyyn. Endevin innovatiivinen PAKU-ratkaisu on kehitetty yhdyskuntajätevesilietteen käsittelemiseksi paikallisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti.
Menetelmä ottaa talteen lietteen sisältämän energian ja ravinteet, katkaisemalla samalla haitta-aineiden, kuten lääkeainejäämien ja mikromuovin kierron. Teknologian ansiosta jätevedenpuhdistamolta eteenpäin kuljetettava aineen määrä laskee murto-osaan ja jäljelle jäävä tuhka voidaan käyttää lannoitteena.

Endev – Jätteestä raaka-aineita

OTA YHTEYTTÄ

Paku-prosessi

Taustaa

Liete sisältää kaikki jätevedestä puhdistuprosessin aikana poistetut orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet. Jätevesipuhdistamot tehostavat jatkuvasti puhdistusprosessejaan mikä johtaa siihen, että yhä enemmän näistä yhdisteistä päätyy lietteeseen. Näin ollen liete sisältää monia ympäristölle haitallisia yhdisteitä. Alla olevia yhdisteitä löytyy yleensä yhdyskuntalietteestä:

  • Bakteereita ja viruksia

  • Taudinvälittäjiä

  • Lääkejäämiä

  • Mikromuoveja

  • Raskasmetalleja

Lue lisää

Tulevia hankkeita

Napapiirin Energia ja Vesi (NEVE) Rovaniemellä

  • Hanke on ensimmäinen kaupallisen PAKU-laitoksen toimitus. Laitos aloittaa toimintansa vuoden 2019 alkupuolella. Hankkeelle myönnettiin ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen kärkihanke status. Kärkihankkeessa rakennetaan Rovaniemen kaupungin jätevedenpuhdistamon ravinteiden kierrätykseen tarkoitettu täyden mittakaavan PAKU-laitos. Tavoitteena on ottaa yhdyskuntien jätevesien ravinteet talteen ja jalostaa niistä edullisia ja turvallisia kierrätyslannoitteita ja energiaa kaukolämpöverkkoon.

Lue lisää